Thủy điện Sê San 4A: Lãi ròng năm 2018 giảm nhẹ

(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Sê San 4A vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 76 tỷ đồng và 37,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế cả năm 2018, Công ty đạt 130,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 2,6% so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Công ty là số dư các khoản mục tiền và tương đương tiền, tiền gửi tiết kiệm cuối năm 2018 chỉ còn 33 tỷ đồng, chỉ bằng 28% so với con số hơn 120 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.         

          

Hoàng Việt