Thủy điện Miền Nam báo lãi ròng giảm 72% sau 6 tháng

(BĐT) - Kết thúc quý II/2019, Công ty CP Thủy điện Miền Nam báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 114 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm tương ứng 23% và 59% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng năm 2019, Công ty ghi nhận gần 188 tỷ đồng doanh thu thuần và 5 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 10% và 72% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, Thủy điện Miền Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 601,4 tỷ đồng và 165,7 tỷ đồng lãi ròng. Kết thúc nửa đầu năm 2019, Công ty mới chỉ hoàn thành được 31% mục tiêu về doanh thu và 3% mục tiêu lãi ròng.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Công ty đạt gần 2.206 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, trong đó tổng nợ phải trả là gần 1.164 tỷ đồng, chiếm 53%.                                              

Thế Anh