Thuốc thú y Trung ương Navetco chốt quyền trả cổ tức tiền tỷ lệ 40%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 9/9 đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40% của Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET). Ngày thanh toán là 1/10.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đồng thời, công ty cũng chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, dự kiến thực hiện trong tháng 9.

Navetco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản… Công ty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng và 80,54% vốn do 5 tổ chức sở hữu. Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm 65% vốn, CTCP Anova nắm 12,2% vốn.

Năm 2018, Navetco đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu tăng 10% đạt 868,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 76,8% đạt 68 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc công ty áp dụng chính sách cắt giảm chi phí như chi phí nhân viên, khấu hao, hoa hồng khuyến mãi…

Công ty có truyền thống trả cổ tức cao như năm 2017 là 41,36% năm 2017 và 2018 là 40%. Năm nay, công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu 950 tỷ, lợi nhuận trước thuế 105 tỷ, cổ tức dự kiến 20%.


NDH