Thu đột biến từ hợp tác đầu tư, lãi quý II của Phát Đạt cao hơn doanh thu

Tính chung 6 tháng, Phát Đạt có lợi nhuận sau thuế tăng 92%, lên gần 241 tỷ đồng và hoàn thành 38% kế hoạch năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty cổ phần Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm.

Quý II, doanh thu thuần giảm tới 84% còn 61,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán căn hộ giảm sâu từ 380 tỷ quý II/2017 xuống còn 1,88 tỷ quý này. Ngược lại, các loại doanh thu bán đất nền, cung cấp dịch vụ đều tăng.

Giá vốn hàng bán giảm khiến lợi nhuận gộp cũng giảm 66%, còn 49 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 80%.

Doanh thu giảm sâu nhưng Phát Đạt lại có nguồn thu khác đến từ hợp tác đầu tư trị giá 65 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước không có. Điều này khiến công ty ghi nhận một khoản thu nhập khác đột biến 68,8 tỷ đồng, gấp 16 lần cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, lợi nhuận quý II còn lớn hơn doanh thu, lên tới 88,2 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 329 đồng.

Thu đột biến từ hợp tác đầu tư, lãi quý II của Phát Đạt cao hơn doanh thu - ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng
Tính chung 6 tháng đầu năm, Phát Đạt có doanh thu thuần 443 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 25% thì lợi nhuận lại tăng 92%, hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối kỳ, Phát Đạt có tồn kho 6.446,8 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản. Trong đó, dự án The EverRich 2 và 3 đang chiếm phần lớn tỷ trọng tồn kho. Hai dự án này đã dùng làm thế chấp cho Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) để bảo lãnh các khoản vay.

Công ty hiện có 888 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn, không có nợ vay dài hạn. Lượng tiền mặt có 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước 144 tỷ đồng.


NDH