THÔNG BÁO GIA HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỢP TÁC

 

Bên mời hợp tác: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

Tên hồ sơ mời hợp tác: Mời hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy Sản xuất xơ sợi tổng hợp Việt Nam.

Địa chỉ phát hành: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam. Đ/c: Lô CN5.5A Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP. Hải Phòng.

Thời gian phát hành: Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Gia hạn thời gian tiếp nhận HSHT: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 168/161); Fax: 0225 3 614 623;

Email: vanthupvtex@pvtex-dv.vn / contact@vnpoly.vn                          


THE EXTENSION OF INVITATION FOR COORPERATION

Employer: Viet Nam Petrochemical and Fiber, JSC (VNPOLY).

Name of package: POLYESTER FIBER AND YARN TRADING AND OPERATION VIETNAM POLYESTER FIBER MANUFACTURING PLANT.

Issuance Address: Lot CN5.5A Dinh Vu Industrial zone, Dong Hai 2 ward, Hai An Distric, Hai Phong, Viet Nam.

Time of issuance of bidding document: From September 16th, 2019 to November 15th, 2019 (working time).

The extension of Time Closing: on January 15th, 2020 before or at 05:00 pm (Hanoi Time).

Contact information:

Tel: +84 (0) 225 3 614 615 (ext 168/161); Fax: +84 (0) 225 3 614 623.

Email address: vanthupvtex@pvtex-dv.vn / contact@vnpoly.vn