Thiết bị điện Sài Gòn trúng thầu tiết kiệm cao tại Điện lực Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty Điện lực Đắk Lắk vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) nhiều gói thầu thuộc Dự án Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đầu tư sản xuất, sửa chữa lớn và sản xuất kinh doanh năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, có 11 gói thầu được Điện lực Đắk Lắk công bố KQLCNT, trong đó có nhiều gói thầu có giá trúng thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm rất cao. Đơn cử, Gói thầu số 47: Cung cấp cáp nhôm trung hạ thế, có giá gói thầu gần 6,7 tỷ đồng, giá trúng thầu là gần 4,3 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm khoảng 36%). Gói thầu 46: Cung cấp cấu kiện thép mạ kẽm, có giá gói thầu gần 1,6 tỷ đồng, giá trúng thầu là gần 1 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 37%.

Đặc biệt, có hai gói thầu mà Công ty CP Thiết bị điện Sài Gòn đã trúng với tỷ lệ tiết kiệm rất cao. Cụ thể là Gói thầu  số 40: Cung cấp aptomat kiểu khối MCCB, có giá gói thầu là hơn 3 tỷ đồng, giá trúng thầu là  hơn 1,8 tỷ đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 40%). Gói thầu số 39: Cung cấp aptomat kiểu tép MCB, có giá gói thầu gần 1,9 tỷ đồng, giá trúng thầu  hơn 0,45 tỷ  đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 76%).  

Văn Huyền