Thiết bị điện Đông Anh trúng gói thầu hơn 32 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 02 máy biến áp 110KV/63MVA thuộc Dự án Mua sắm 02 MBA 63 MVA. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty CP (EEMC) đã trúng thầu với giá trúng thầu là 32.626 triệu đồng. Giá gói thầu là 32.692 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá trúng thầu so với giá gói thầu chỉ 66 triệu đồng, tương ứng 0,2% giá gói thầu.

Theo bên mời thầu, Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tuần.

EEMC có địa chỉ trụ sở chính tại số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Báo cáo của EEMC gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong tháng 7 vừa qua cho biết, Tổng công ty có vốn điều lệ là 157.677,67 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước là 73.132,28 triệu đồng.

Trung Hiếu