Thiên Ân trúng Dự án Khu dân cư mới Lạc Phú 3 (Bắc Giang)

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thiên Ân vừa chính thức trở thành nhà đầu tư trúng thầu Dự án Khu dân cư mới Lạc Phú 3 xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo Quyết định phê duyệt số 93/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, Công ty CP Đầu tư Thiên Ân sẽ thực hiện Dự án trong thời gian 18 tháng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất. Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); đơn giá tiền sử dụng đất, thuê đất, giá trị nộp ngân sách nhà nước là 65.431 triệu đồng. Địa điểm thực hiện Dự án là Khu đất thuộc xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích sử dụng đất gần 52.000m2; điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án là đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Đầu tư Thiên Ân có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng, có địa chỉ tại TP. Hà Nội. Trong vai nhà thầu, trong vòng 2 năm trở lại đây, Công ty CP Đầu tư Thiên Ân đã được công khai trúng 8 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mời thầu, đều trúng thầu vào tháng 11/2017, giá trúng thầu 12.755 triệu đồng và 3.243 triệu đồng.

Tuấn Dũng