THI tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 22/3 tới, Công ty CP Thiết bị điện (mã chứng khoán: THI) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 2/4/2019.

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 44 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 66 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 27/3 tới. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức tại trụ sở Công ty vào ngày 12/4/2019.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, Công ty CP Thiết bị điện ghi nhận mức doanh thu đạt hơn 2.220 tỷ đồng trong năm 2018, giảm 13,66% so với năm 2017 và hoàn thành 85,38% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 340,8 tỷ đồng, giảm 16,9% và hoàn thành 83,12% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

T.H