Thêm 64 doanh nghiệp bị công bố nợ thuế chây ì

Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất vừa công bố danh sách 64 doanh nghiệp chây ì, không chịu nộp thuế trong nhiều năm liền.