Thêm 495 MW bổ sung vào hệ thống điện Quốc gia

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa vào phát điện 4 tổ máy, tăng năng lực hệ thống điện Quốc gia thêm 495 MW.
Tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình 1 hòa lưới điện Quốc gia. Ảnh: EVN
Tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình 1 hòa lưới điện Quốc gia. Ảnh: EVN

Đó là 3 tổ máy Thủy điện Trung Sơn (tổng công suất 195 MW) và tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (300 MW).

Riêng trong tháng 5/2017, EVN đã hoà lưới điện Quốc gia thành công lần đầu bằng dầu tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Thái Bình, đốt lò lần đầu bằng dầu tổ máy 2 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và hạ rotor tổ máy 4 dự án Thủy điện Trung Sơn.

Bên cạnh đó, trong tháng 5, EVN và các đơn vị cũng đã hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào vận hành 8 công trình lưới điện 110 – 500 kV.

Như vậy, 5 tháng đầu năm nay, Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào vận hành 45 công trình lưới điện từ 110 – 500 kV với khối lượng đường dây tăng thêm 294 km và trạm biến áp tăng thêm 2.870 MVA.

Trong đó có các công trình quan trọng như: Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Cầu Bông để cấp điện miền Nam; các công trình đấu nối nhiệt điện Thăng Long, nhiệt điện Thái Bình; các công trình cấp điện cho thành phố Hà Nội là đường dây 110 kV Vân Trì - Quang Minh mạch 2, cải tạo 1 mạch đường dây 110 kV Hà Đông - Thượng Đình...

Theo EVN, trong tháng 6 này, Tập đoàn sẽ hoàn thành mốc tiến độ đốt than tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, phát điện tổ máy 4 Thủy điện Trung Sơn và đốt than tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình.

Bên cạnh đó, EVN sẽ đưa vào vận hành đoạn tuyến Hiệp Hòa - Long Biên của đường dây 500/220 kV Hiệp Hoà - Đông Anh - Bắc Ninh 2 và các trạm biến áp 500 – 220 kV Đông Anh, Long Biên , Bắc Ninh 3 .

Mặt khác, đóng điện các công trình tại Hà Nội như nhánh rẽ vào trạm biến áp 220 kV Sơn Tây, trạm biến áp 110 kV Phú Nghĩa, mở rộng trạm biến áp 110 kV Thượng Đình .../.


TTXVN