Thế giới Di động đặt mục tiêu lãi ròng 3.571 tỷ đồng năm 2019

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới di động (mã chứng khoán: MWG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cho năm 2019 lần lượt là 108.486 tỷ đồng và 3.571 tỷ đồng, cao hơn tương ứng so với kế hoạch đề ra trong năm 2018 là 25,6% và 37,2%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin với giới đầu tư về tình hình kinh doanh sau 10 tháng, Công ty cho biết đã đạt được 72.275 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ 2017 và hoàn thành 84% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng tương ứng 33%, đạt 2.413 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.  

        

Thế Anh