Thay Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Ông Vũ Thanh Bình sẽ thôi chức Tổng giám đốc Vinapaco từ 21/9 do để cho nhiều công ty thành viên thua lỗ trong thời gian dài.
Tổng công ty Giấy Việt Nam thay Tổng giám đốc.
Tổng công ty Giấy Việt Nam thay Tổng giám đốc.

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự.

Theo đó, ông Vũ Thanh Bình sinh năm 1958, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Vinapaco thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để làm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Vinapaco. Ông Nguyễn Việt Đức - Phó tổng giám đốc sẽ là người thay thế ông Bình, đồng thời là người đại diện theo pháp luật mới của đơn vị này.

Ông Bình được cho là có liên quan đến trách nhiệm khi để nhiều đơn vị thuộc ngành giấy làm ăn thua lỗ trong thời gian dài. Nổi lên trong số này là phần vốn góp hàng chục tỷ đồng của Vinapaco tại Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (BBP) đang có nguy cơ mất trắng.

Theo bản báo cáo công nợ tại BBP giai đoạn 2011-2016 của Ban kiểm soát nội bộ Vinapaco, năm 2011 đơn vị này phát sinh khoản công nợ khó đòi lên tới hơn 31 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm ông Vũ Thanh Bình là người đại diện phần vốn của Vinapaco tại BBP với chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị.

Đến hết năm 2014, Công ty BBP ghi nhận lỗ lũy kế hơn 210 tỷ trên tổng số hơn 218,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, đồng nghĩa mất 96,4% vốn chủ sở hữu. Năm 2015, Công ty BBP tiếp tục lỗ thêm hơn 45 tỷ đồng.

Hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam được chú ý và nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây khi Chính phủ và Bộ Công Thương liên tục làm việc với lãnh đạo đơn vị này xung quanh việc xử lý dự án nghìn tỷ thua lỗ là Nhà máy bột Giấy Phương Nam.

Báo cáo tài chính quý I/2017 của Vinapaco cho biết, doanh thu 537 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 17,8 tỷ. Tuy đã có lãi trở lại song luỹ kế đến 31/3/2017, công ty mẹ - Vinapaco vẫn lỗ gần 100 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2016, mức lỗ còn lên tới 120 tỷ.


VnExpress