Thành viên HĐQT người Australia của Traphaco từ nhiệm

Ông Marcus John Pitt, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vào ngày 9/6.
Thành viên HĐQT người Australia của Traphaco từ nhiệm - ảnh 1
CTCP Traphaco (HoSE: TRA) thông báo về việc ông Marcus John Pitt, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021, có đơn xin từ nhiệm chức vụ trên vào ngày 9/6.Bên cạnh chức vụ tại Traphaco, ông Marcus John Pitt, quốc tịch Australia, là Giám đốc thị trường Indonesia và Đông Nam Á của Palladium Consulting Group từ năm 2014. Trước đó, ông là thành viên HĐQT không điều hành của PT Ethica Fresnenius-Kabi, Indonesia; Tổng giám đốc Tập đoàn Dược phẩm SOHO Global Health và Thành viên HĐQT không điều hành của Công ty Dược Soho Flordis International.

Sau khi ông Marcus John Pitt từ nhiệm, HĐQT của Traphaco còn 6 thành viên với 2 thành viên ngoại là ông Lee Choonghwan và ông Kim Dong Hyu.


NDH