Thành Luân xin phép thăm dò cát tại tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, đơn vị này sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Bảo và Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho đến ngày 6/12/2017.

Vị trí dự kiến cấp phép là lòng suối Đạ Tẻh, xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, diện tích là 2,65 ha (tương đương 2,113 km chiều dài lòng suối), trong đó Khu I là 0,18 ha và Khu II là 2,47 ha. Hiện tại, cơ quan này đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thành Luân.          

Tuấn Dũng