Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) là các công ty con do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HoSE nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của HNX và HoSE. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc thành lập sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2019-2020) thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường chứng khoán giao dịch như hiện tại, đồng thời sắp xếp lại bộ máy hoạt động của HNX và HoSE, kết hợp hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HoSE làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 2 (2020-2023) đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động áp dụng cho HNX và HoSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường; đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa Sở GDCK Việt Nam để triển khai thực hiện sau năm 2023.

PV