Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa

(BĐT) - Chiều ngày 5/10, Hiệp hội Nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức được thành lập. Bà Vũ Thúy Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Hưng Phú được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.
Bà Vũ Thuý Nga, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ DNVVNVN và các Phó Chủ tịch
Bà Vũ Thuý Nga, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ DNVVNVN và các Phó Chủ tịch

Hiệp hội được thành lập với nhiều sứ mệnh quan trọng. Trong đó, có nhiệm vụ phản ánh, đề xuất, kiến nghị xây dựng chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo ủy quyền trong tranh chấp thương mại và thực hiện bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; nâng tầm hình ảnh, tư duy và phong cách lãnh đạo của đội ngũ nữ doanh nhân toàn quốc; phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tham gia vào các hoạt động xã hội xoá đói giảm nghèo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Hoàng Việt