Tháng 9, doanh nghiệp thành lập mới giảm trên 20% về số lượng và vốn

(BĐT) - Báo cáo mới nhất về tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố sáng ngày 28/9 cho thấy, số lượng DN thành lập mới trong tháng 9 đã giảm mạnh về lượng và vốn so với tháng trước đó.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong tháng 9/2018, cả nước có 9.163 DN được thành lập mới với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số DN và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2018. Lý giải về nguyên nhân, cơ quan đăng ký kinh doanh cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng DN đăng ký thành lập mới giảm so với tháng 8 là do 2/3 số ngày của tháng 9/2018 rơi vào tháng 7 Âm lịch – là khoảng thời gian mà người dân thường tránh việc khởi sự kinh doanh.

Báo cáo cho thấy, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 9/2018 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 8/2018. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 85.052 lao động, giảm 23,5% so với tháng trước, tăng 32,9% so với cùng kỳ.  Số DN quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.695 DN, giảm 7,5% so với tháng trước, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Còn số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 9/2018 là 1.857 DN, giảm 5,3% so với tháng 8/2018.

Tính chung, 9 tháng năm 2018, cả nước có 96.611 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 963.411 tỷ đồng, tăng 2,8% về số DN và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong quý III/2018, cả nước có 32.080 DN thành lập mới, giảm 15% so với quý II/2018 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm là 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Việt Anh