Than Nam Mẫu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu

(BĐT) - Là một trong số những đơn vị sản xuất than hầm lò của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), những năm qua, Công ty Than Nam Mẫu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ những yếu tố nội tại và khách quan. 
Một số công nghệ mới trong khai thác hầm lò đã được Than Nam Mẫu áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Một số công nghệ mới trong khai thác hầm lò đã được Than Nam Mẫu áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Nhưng nhờ phát huy nội lực sẵn có, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch của Công ty cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch giao.

Năm 2015, Than Nam Mẫu đạt lợi nhuận trên 61 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,7 triệu đồng/người/tháng; năm 2016, lợi nhuận đạt trên 26 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng và năm 2017, lợi nhuận đạt gần 53 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những kết quả trên, Than Nam Mẫu đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của TKV, đồng thời đưa ra một số giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế trên tinh thần tất cả vì người lao động. Cụ thể, Công ty chủ động xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất các tháng phù hợp với thực tế và kế hoạch điều hành của TKV; cân đối các gương đào lò hợp lý, đảm bảo kịp thời chuẩn bị diện khai thác cho các đơn vị.

Với mục tiêu chăm lo đời sống cho người lao động, năm 2017, trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch TKV giao, Công ty đã xây dựng phương án tiền lương cụ thể cho từng đối tượng nhằm tăng thu nhập cho lao động trực tiếp, lao động trong các dây truyền quan trọng ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc tăng đơn giá tiền lương thợ lò lên 15%; tăng đơn giá tiền lương lao động phục vụ, phụ trợ trong lò từ 5% đến 12%; tăng đơn giá tiền lương cho một số vị trí lao động quan trọng, chủ chốt ngoài mặt bằng từ 3% đến 10% so với năm 2016. Xây dựng phương án trả lương trên cơ sở đảm bảo không có đối tượng có thu nhập thấp hơn 4,1 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2017, một số công nghệ mới trong khai thác hầm lò đã được Than Nam Mẫu áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hiện Công ty đang áp dụng công nghệ chống neo bê tông Sika kết hợp cốt thép và chống neo chất dẻo kết hợp cốt thép tại một số phân xưởng đào lò. Công nghệ này được triển khai với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại nên tiến độ thực hiện luôn đạt từ 75 đến 80 mét/tháng. Bên cạnh đó, với việc áp dụng công nghệ khai thác bằng giàn chống mềm ZRY, chỉ sau hơn 2 tháng đưa vào vận hành, sản lượng khai thác than đã đạt 8.000 tấn/tháng.

Với những giải pháp tổng thể nêu trên, Than Nam Mẫu đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và phát triển. Năm 2018, Than Nam Mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện và điện cho sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp các vị trí làm việc phù hợp, tiết giảm chi phí theo chỉ đạo của TKV; thực hiện các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng than và tăng tỷ lệ thu hồi than cục, tăng doanh thu, giảm tổn thất tài nguyên. Công ty cũng sẽ chủ động nắm bắt tư tưởng người lao động, để có phương án hợp lý đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành sản xuất theo tinh thần chỉ đạo của TKV, hướng tới hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch, công bằng, hiệu quả.          

Thu Bản