Technip (Pháp) trúng gói thầu EPC đường ống dẫn khí 2.844 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC phần đường ống biển thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty Technip Geoproduction SDN BHD (Pháp). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 2.844,311 tỷ đồng, giá gói thầu là 2.961,797 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,9%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 480 ngày.

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó có 3 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. 2 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất tài chính, gồm: Công ty Technip Geoproduction SDN BHD và Công ty L&T Hydrocarbon Engineering Limited (Ấn Độ). Tuy nhiên, Công ty L&T Hydrocarbon Engineering Limited bị loại vì có giá dự thầu cao hơn so với Công ty Technip Geoproduction SDN BHD. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu.

Theo dự kiến, Nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện việc khảo sát phục vụ thiết kế chi tiết; mua sắm (ngoại trừ vật tư, thiết bị được cấp bởi Chủ đầu tư), tiếp nhận, lưu kho và vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trường; chế tạo; lắp đặt; chạy thử; nghiệm thu và bàn giao các hạng mục gồm: khoảng 117,9 km đường ống 26 inch từ KP 207.5 đến điểm tiếp bờ tại Long Hải; khoảng 0,23 km đường ống 26 inch từ điểm tiếp bờ tại Long Hải đến trạm tiếp bờ Long Hải…

Bích Thảo