Tập trung xử lý các tranh chấp pháp lý tại 12 dự án thua lỗ ngành công thương

(BĐT) - Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương cho biết, sau hơn 2 năm triển khai xử lý 12 dự án thua lỗ thuộc ngành công thương, tình hình ở các dự án được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng khó khăn vướng mắc còn lại cũng rất lớn. 
Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng  đang được xem xét để đưa ra khỏi danh sách các dự án, doanh nghiệp thua lỗ (ảnh: Internet)
Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng đang được xem xét để đưa ra khỏi danh sách các dự án, doanh nghiệp thua lỗ (ảnh: Internet)

Để xử lý dứt điểm các dự án không hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC và công tác quyết toán, xử lý tài sản ở các dự án.

Đến nay, trên 75% khối lượng công việc được giao theo Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo cho giai đoạn 2017 - 2019 đã được hoàn thành. Các giải pháp xử lý các dự án được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên nhiều mặt. Cùng với việc xử lý các vấn đề về tài chính, quản trị, thị trường, hỗ trợ pháp lý, khoa học công nghệ thì nhiều vấn đề khác (lao động việc làm, ổn định xã hội…) đã được tính tới để xử lý, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực.

Trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ, đến năm 2018 đã có 2 nhà máy hoạt động kinh doanh bước đầu có lãi, 1 nhà máy đang được xem xét để đưa ra khỏi danh sách các dự án, doanh nghiệp thua lỗ (Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng), 4 dự án còn lại tiếp tục hoạt động và giảm dần lỗ. Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 2 dự án vận hành sản xuất trở lại và 1 dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi động lại nhà máy. Một số vấn đề phức tạp, khó giải quyết về pháp lý ở các dự án cũng được tập trung xử lý có hiệu quả như ở Dự án Nhà máy thép Việt Trung, Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ...

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng xác định còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được xử lý, đặc biệt là việc tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC và công tác quyết toán, xử lý tài sản ở các dự án. Chính vì vậy, ngày 10/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có phiên họp chuyên đề cùng Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty có liên quan để bàn cách xử lý vấn đề này.

Bên cạnh đó, trong điều kiện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo cũng đã giao Bộ Công Thương sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào Ban Chỉ đạo, giữ vị trí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm cơ quan đầu mối, thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo nhằm tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy hiệu quả chỉ đạo xử lý các dự án trong thời gian tới.

Trung Hiếu