TAP chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 41,58%

(BĐT) - Ngày 14/6 tới, Công ty cổ phần Đô thị Tân An (Mã: TAP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 41,58%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/6/2019.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã kiểm toán, TAP ghi nhận mức doanh thu đạt 89,64 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm trước và vượt 22,79% kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của TAP đạt 5,42 tỷ đồng; tăng 29,7% và vượt 5,24% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm nay, TAP đặt mục tieu doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 91 tỷ đồng và 5,75 tỷ đồng.

T.H