SVC chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

(BĐT) - Ngày 17/9 tới, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã: SVC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/9.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 6.141,4 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong nửa đầu năm nay đạt 66,45 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, Công ty đạt chỉ tiêu doanh thu đạt 14.200 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng; tăng lần lượt 3% và 1% so với thực hiện năm 2017.

T.H