SSI nắm giữ 13,72% vốn điều lệ của PAN

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN).

Cụ thể, SSI đăng ký mua 384.000 cp PAN và đã hoàn tất gom số cổ phiếu trên trong khoảng thời gian từ 6/2 đến 12/2. Phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn và giao dịch qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Như vậy sau giao dịch, SSI nắm giữ gần 16,5 triệu cp, tương ứng với tỷ lệ 13,72% vốn PAN.

PAN Group là tập đoàn có sự tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2012-2017 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu là 71% và lợi nhuận sau thuế 44%.


Bnews