SSC tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

(BĐT) - CTCP Giống cây trồng Miền Nam (Mã CK: SSC) cho biết sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 20%, tức 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với 13,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi hơn 27 tỷ đổng để tạm ứng trả cổ tức năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 28/2, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/3.

Ngoài ra, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức trong sáng ngày 28/3.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 181,94 tỷ đồng, tăng 35% so với quý IV/2016; lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 27,4 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2017, Công ty đạt 601,8 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 20,3% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 64,68 tỷ đồng, tăng 78,92% so với năm trước. Như vậy, Công ty đã vượt 15,2% kế hoạch doanh thu và 50,17% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hoàng Hải