SRF đặt kế hoạch 85 tỷ đồng lãi ròng trong năm 2018

(BĐT) - CTCP Kỹ nghệ lạnh (Mã CK: SRF) vừa thông báo kế hoạch kinh doanh cho năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, năm 2018, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 100 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 795 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, giảm 16% so với 9 tháng năm 2016. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cuối tháng 11/2017, Công ty công bố mua lại cổ phiếu với số lượng tối đa 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 3,2 triệu đơn vị. Thời gian cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu quỹ là ngày 29/12.

Hoàng Hải