Sowatco (SWC) lãi 6 tháng giảm 88% do không còn thu nhập bất thường

Trong quý II, SWC đạt lợi nhuận gấp hơn 2 lần cùng kỳ, hệ số lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt.
Sowatco (SWC) lãi 6 tháng giảm 88% do không còn thu nhập bất thường

Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco - Mã: SWC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2018.

Quý II, doanh thu thuần đạt 58,4 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp được cải thiện, gấp 2,3 lần năm trước khiến hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức 28%. Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí giảm giúp lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi lên 27,7 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty đạt 114,6 tỷ đồng doanh thu và 52,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi doanh thu tăng 38% thì lợi nhuận lại giảm 88%. Giải trình kết quả này, công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, SWC có phần thoái vốn tại công ty liên doanh Keppel Land Watco mà năm nay không có được.

Tính đến cuối kỳ, SWC có lãi lũy kế 257 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm. Vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp là 671 tỷ đồng.

Sowatco (SWC) lãi 6 tháng giảm 88% do không còn thu nhập bất thường - ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng


NDH