Sotrans đặt kế hoạch lãi giảm 69% trong 2018

Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu 2018 tiếp tục tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh so với năm 2017 do không còn khoản lãi đột biến từ thoái vốn. 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018, CTCP Kho vận Miền Nam (HOSE: STG, Sotrans) kỳ vọng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 1.657,9 tỷ đồng, tăng 14% so với 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước giảm 69% xuống chỉ còn 202 tỷ đồng; trong đó lãi ròng giảm 67% ở mức 171,4 tỷ đồng.

Với riêng công ty mẹ, dự kiến tổng doanh thu đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng giảm 60%, xuống lần lượt 118,7 tỷ đồng và 113,7 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ chi cổ tức tỷ lệ 15%.

Công ty cho biết, năm 2018 doanh thu chủ yếu đến từ phát triển đại lý mới và mạng lưới giao nhận nội địa. Riêng mảng kinh doanh kho bãi có những khó khăn nhất định, khi các cụm kho Phước long, Ngân thạnh, Long việt (hơn 40,000 m2) hết hạn hợp đồng hợp tác, kho Bến súc (5,000 m2) chấm dứt hoạt động.

Năm trước, STG đạt doanh thu 1.454 tỷ đồng, tăng trưởng 15% và tương đương 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 653 tỷ đồng, gấp 5 lần nhưng chỉ đạt 85% kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân có được kết quả đột biến là do trong quý I/2017, STG ghi nhận lợi nhuận lớn nhờ công ty con Sowatco (SWC) thoái vốn khỏi dự án Saigon Center, lên tới 339 tỷ đồng.


NDH