'Sóng dữ' lan tới Uber tại Việt Nam

Uber Việt Nam hiện nợ thuế, bị nghi thất thế trước các đối thủ và chưa tìm được lãnh đạo thay thế CEO Đặng Việt Dũng vừa nghỉ việc.