Sơn Đông Á Sài Gòn được hưởng nhiều ưu đãi

(BĐT) - Công ty CP Hãng sơn Đông Á (Công ty mẹ) sẽ chính thức khai trương Công ty CP Hãng sơn Đông Á Sài Gòn tại Khu công nghiệp Hải Sơn, tỉnh Long An vào ngày 16/9.

Công ty CP Hãng sơn Đông Á Sài Gòn có số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, trong đó vốn góp thực của Công ty mẹ là 45 tỷ đồng, chiếm 90% vốn góp.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Hãng sơn Đông Á cho biết, dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Sơn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu tiên, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo, mức thuế TNDN ưu đãi là 17%/năm trong 10 năm.             

Thanh Tú