SMC ước lãi 6 tháng tăng 5%

(BĐT) - Nửa đầu năm 2018, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã CK: SMC) đạt sản lượng tiêu thụ 559.000 tần thép các loại, tăng 5,3%; doanh thu ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận sau thuế ước đạt 159 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong quý II/2018, Công ty đạt 4.700 tỷ đồng doanh thu và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 60% và 90% so với quý II/2017.

Công ty cũng vừa thực hiện chốt danh sách trả cổ tức đợt cuối của năm 2017, với tỷ lệ 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Công ty dự kiến sẽ phát hành 12.599.772 cổ phiếu để trả cổ tức.

T.H