SJS chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%

(BĐT) - HĐQT CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – mã CK: SJS) vừa thông qua quyết điịnh về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại 2010 và chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

Theo đó, ngày 25/12, Sudico sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự chi khoảng 99 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/1/2018.

Ngoài ra, Sudico cũng thông qua phương án phát hành thêm 14,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 với tỷ lệ 15%.

Năm 2016, Sudico đạt 514 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 40% và 20% so với năm 2015.

Lũy kế 9 tháng 2017, Sudico đạt 37,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn nhiều so với mức 162,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý III/2017, Sudico còn hơn 77,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 219 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 749 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển cùng với hơn 7 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc sở hữu.

Hoàng Hải