“Siêu” Ủy ban kêu vướng sau gần 2 năm thành lập

(BĐT) - Tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao diễn ra ngày 20/2, đại diện Ủy ban cho biết, sau gần 2 năm thành lập, Ủy ban còn hàng loạt khó khăn, vướng mắc. 
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 20/2, tại Hà Nội (ảnh: NQ)
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 20/2, tại Hà Nội (ảnh: NQ)

Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban, hiện nay, đội ngũ kiểm soát viên nhà nước tại 13 tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ vẫn chưa đủ số lượng quy định. Một số tập đoàn, tổng công ty chưa bảo đảm số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu với các dự án đầu tư tại doanh nghiệp, vướng mắc lớn nhất của Ủy ban là thẩm quyền phê duyệt dự án của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, vướng mắc, sau gần 2 năm thành lập, Ủy ban đã hoàn thành 156/185 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 84,3%; đang xử lý 29 nhiệm vụ còn lại mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

“Sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 doanh nghiệp, Ủy ban đã giải quyết hai nhóm vấn đề thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Đó là những việc các bộ chưa hoàn thành, chuyển giao về Ủy ban tiếp tục xử lý; và những việc mới thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu khi Ủy ban tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty”, lãnh đạo Ủy ban cho biết.

Cùng với đó, Ủy ban đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; hoàn thành tiếp nhận và thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển giao về….

Năm 2019, đa số các doanh nghiệp trực thuộc đã hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên; vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Doanh thu của 19 doanh nghiệp đạt 1.478.949 tỷ đồng, bằng 99,09% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2018. Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá, dù có nhiều khó khăn, song đến nay, Ủy ban cũng đã hoàn thành phần lớn, chỉ có 2 nhiệm vụ quá hạn và 26 nhiệm vụ trong hạn đang xử lý. Theo đó, đại diện Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị Ủy ban khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ quá hạn, trong đó có việc tổng kết thực hiện Nghị định 131 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Đây là cuộc kiểm tra thứ 83 của Tổ công tác và là cuộc làm việc đầu tiên với Ủy ban nhằm đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Ủy ban. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Trung Hiếu