SHB báo lãi năm 2018 vượt kế hoạch

Đây là thông vừa được Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cho biết tại cuộc gặp với Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Sitphaxay và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao.
SHB báo lãi năm 2018 vượt kế hoạch

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (HNX:SHB) cho biết ước tính đến 31/12/2018, SHB hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra cho năm 2018.

Tổng tài sản tăng 13,5% so với 2017. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế, cá nhân tăng 15,4% so với 2017. Số dư cấp tín dụng tăng 15%, tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ tăng trưởng cấp tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn. Các tỷ lệ an toàn hoạt động và thanh khoản đảm bảo tuân thủ đúng quy định của NHNN.

Với quy mô tăng trưởng tốt, SHB đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao năm 2018 (2.050 tỷ đồng). Trước đó, SHB đã thu về 1.465 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng 10,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 71,5% kế hoạch cả năm.

Cũng trong buổi tiếp Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Sitphaxay và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao hôm 10/1, lãnh đạo SHB cho biết quy mô mạng lưới và nhân sự tiếp tục được mở rộng năm qua với 520 điểm giao dịch và gần 8.000 cán bộ nhân viên, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Lào, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Campuchia, Văn phòng đại diện tại Myanmar và 2 công ty con gồm Công ty quản lý nợ và khai thác tài sảnvà Công ty tài chính TNHH MTV SHB.

Ngân hàng SHB Lào hiện có 1 trụ sở chính tại thủ đô Viêng chăn và 2 chi nhánh tại Champasack và Savannakhet. Ước tính đến thời điểm 31/12/2018, SHB Lào có vốn điều lệ hơn 400 tỷ LAK, tổng tài sản ước đạt gần 1.600 tỷ LAK. Số dư huy động vốn đạt 970 tỷ LAK. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 800 tỷ LAK. Lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt gần 23 tỷ LAK, tương đương hơn 62 tỷ đồng.


NDH