SEEN - Sonadezi trúng gói thầu hơn 200 tỷ tại Đà Nẵng

(BĐT) - Vượt qua nhiều đối thủ quốc tế, liên danh nhà thầu Việt Nam gồm Công ty CP Kỹ thuật SEEN - Công ty CP Dịch vụ Sonadezi đã trúng gói thầu khá lớn tại Đà Nẵng.

Cụ thể, đó là Gói thầu 1.11: Nâng cấp công suất xử lý nước thải Trạm Xử lý nước thải Hòa Xuân, Vận hành và bảo dưỡng trong 5 năm thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng là bên mời thầu. Giá gói thầu này là 235,288 tỷ đồng.

Theo bên mời thầu, có 8 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), ngoài các nhà thầu Việt Nam còn có các nhà thầu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh.

Đánh giá của bên mời thầu cho thấy, chỉ có 2 nhà thầu được vào vòng đánh giá về tài chính là Liên danh Hyosung Goodsprings Inc - Hyosung Engineering Co. Ltd của Hàn Quốc và Liên danh SEEN - Sonadezi của Việt Nam, với giá đánh giá lần lượt là 203,671 tỷ đồng và 173,665 tỷ đồng. Với giá đánh giá này, Liên danh của Hàn Quốc đã bị loại.

Liên danh SEEN - Sonadezi chào giá thi công là 187,180 tỷ đồng, giá vận hành là 31,33 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là 211,435 tỷ đồng.

Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Gói thầu 1.11 lựa chọn nhà thầu qua hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo quy trình đấu thầu một giai đoạn của WB. Thông báo mời thầu đăng tải ngày 19/9/2016, đóng thầu ngày 22/11/2016.      

Nguyệt Minh