SCS chốt trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 tỷ lệ 30%

(BĐT) - Ngày 12.7 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS - UPCoM) thực hiện trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán là ngày 24/7.

Trước đó, ngày 7/2, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 30%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2017 mà cổ đông Công ty được nhận là 60%.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 694 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 466 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 21% so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 45%.

T.H