SC5 chốt chia cổ tức tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 10/9 tới, Công ty CP Xây dựng số 5 (mã CK: SC5) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 10/10/2019.

Với 14,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi gần 30 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% được Công ty duy trì liên tục từ 2014 đến nay. Năm 2019, Công ty tiếp tục đề ra kế hoạch trả cổ tức ở mức 20%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh nửa đầu năm nay, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 26 tỷ đồng, tăng lần lượt 45% và 62,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

T.H