Savico giải thể ComfortDelgro Savico Taxi, thu về 31,4 tỷ đồng

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) vừa thông qua nghị quyết về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

ComfortDelgro Savico Taxi đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh taxi từ tháng 3/2018. Bên cạnh đó, Savico đã cùng với đối tác ComfortDelgro thực hiện nghiên cứu để tìm cơ hội kinh doanh phù hợp. Tuy vậy, xét thấy việc triển khai cơ hội kinh doanh mới không phù hợp, Savico và đối tác đã thông qua việc giải thể ComfortDelgro Savico Taxi.

ComfortDelgro Savico Taxi là công ty liên kết của Savico với tỷ lệ sở hữu 40,03%. Giá trị ghi sổ khoản đầu tư góp vốn của Sovico tại ComfortDelgro Savico Taxi theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2018 là hơn 31,5 tỷ đồng. Giá trị Savico thu về khi giải thể ComfortDelgro Savico Taxi dự kiến là hơn 31,4 tỷ đồng.

 

Hoàng Việt