Sau kiểm toán, 4 DNNN phải tăng khoản nộp ngân sách

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa cho biết, qua kiểm toán việc định giá 4 doanh nghiệp (DN) và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN cổ phần hóa, KTNN đã xác định các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng thêm 491,5 tỷ đồng; xác định giá trị vốn nhà nước tăng thêm gần 6.375 tỷ đồng; giá trị thực tế DN tăng hơn 7.172 tỷ đồng.

Cụ thể, kết quả kiểm toán của KTNN cho thấy, Công ty mẹ - TCT Phát điện 3 tăng thêm 1.504,4 tỷ đồng; Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng thêm 4.586,5 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Thanh Lễ tăng thêm 72,8 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương tăng thêm 211 tỷ đồng.       

Khánh Ngọc