Saraburi muốn tăng sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 50%

Saraburi đăng ký mua thêm 818.609 cp để tăng sở hữu lên trên 50% vốn BMP.

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,.Ltd vừa có thông báo đăng ký mua vào 818.609 cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trong thời gian 4/4 đến 3/5.

Trước giao dịch, Saraburi nắm giữ 40,84 triệu cp BMP, tỷ lệ 49,89%. Nếu giao dịch thành công thì Saraburi sẽ tăng sở hữu lên 41,66 triệu cp, tương đương tỷ lệ 50,89%.

Ngày 19/3, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất chuyển nhượng gần 24,14 triệu cp BMP cho đối tác ngoại The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. Đây là toàn bộ số cổ phần BMP mà SCIC đưa ra chào bán cạnh tranh ngày 9/3 với giá 96.500 đồng/cổ phiếu.

The Nawaplastic Industries là một thành viên của SCG - Tập đoàn Thái Lan đã và đang đầu tư rất lớn vào Việt Nam. SCG hiện là cổ đông chính của Lọc hóa dầu Long Sơn và nắm quyền kiểm soát Công ty gạch Prime Group, Công ty xi măng StarCemt, Bao bì Tín Thành...

Trong báo cáo kiểm toán 2017 mới được công bố, lợi nhuận sau thuế của BMP giảm 6,6 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Cụ thể, lãi sau thuế đã kiểm toán 2017 là 464,7 tỷ đồng trong khi lãi sau thuế trước kiểm toán là 471,3 tỷ đồng.


NDH