Sắp có nhiều nghị định hỗ trợ doanh nghiệp

Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành nhiều nghị quyết để hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng tinh thần kiến tạo, phục vụ mà Chính phủ đã cam kết. Đây là thông tin được ông Lê Mạnh Hà- Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, kiêm Phó ban đổi mới doanh nghiệp, tại hội nghị giao thương với Hồng Kông diễn ra cuối tuần qua.
Sắp có nhiều nghị định hỗ trợ doanh nghiệp


FBNC