Samsung hỗ trợ DN Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Sắp tới đoàn chuyên gia Samsung sẽ hỗ trợ 3 doanh nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh, có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng của Tập đoàn.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Samsung sẽ hỗ trợ Công ty TNHH sản xuất thương mại - in Minh Mẫn, Công ty TNHH Thiết kế chế tạo Nhật Minh và Công ty Vinavit qua việc cung cấp các tài liệu, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở sản xuất. Toàn bộ chi phí tư vấn và chuyên gia tư vấn sẽ do Samsung hỗ trợ.

Ông Kim Dohyung, Chủ tịch Samsung Electronics Việt Nam, chia sẻ: năng lực dự đoán thị trường của DN Việt Nam còn yếu nên tiêu thụ hàng chậm, thời gian lưu kho lâu. Do vậy phải cải tiến quản lý lưu kho. Ngoài ra, các DN cần phải hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng đo lường để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao sản xuất.

Đơn cử như trường hợp của Công ty Minh Mẫn hiện nay là vận hành, kế hoạch còn yếu. Vì vậy, hướng cải tiến là lập lại tiêu chuẩn cho công đoạn từ nhận đơn hàng đến lập kế hoạch sản xuất. Với Công ty Nhật Minh thì phải khắc phục tiêu chuẩn kế hoạch, cần phải lập kế hoạch cho từng công đoạn và chọn chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) cho từng quy trình.

Theo ông Kim Dohyung, Tập đoàn Samsung cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam được tốt hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chủ động học hỏi, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng dẫn để nâng cao sức cạnh tranh và sớm đưa hàng hóa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.


TTXVN