Sacombank thay tổng giám đốc

Từ ngày 3/7, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sẽ đảm trách quyền Tổng giám đốc Sacombank thay ông Phan Huy Khang. 

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng này đã thông qua việc từ nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Phan Huy Khang theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 3/7.

Đồng thời, ban quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm hiện là Phó tổng giám đốc Sacombank phụ trách hoạt động xử lý nợ, giữ chức Tổng giám đốc thay thế cho ông Phan Huy Khang. Thời gian bổ nhiệm bà Diễm giữ chức Tổng giám đốc là 5 năm.

Trong thời gian chờ đợi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chức danh Tổng giám đốc, HĐQT thống nhất giao bà Diễm giữ chức quyền Tổng giám đốc và là người thực hiện công bố thông tin của Sacombank kể từ 3/7/2017.

Bà Diễm có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là một trong số 20 phó Tổng giám đốc của Sacombank từ năm 2014. Ở ngân hàng, bà Diễm phụ trách hoạt động xử lý nợ.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 diễn ra ngày 30/6, Sacombank đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới trong đó ông Dương Công Minh giữ vị trí Chủ tịch. Ông Minh hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam. 


VnExpress