Sacombank lãi gần 1.500 tỷ đồng

Số lợi nhuận trước thuế năm 2017 gấp 9,5 lần so với năm ngoái và ngân hàng đặt mục tiêu 1.640 tỷ đồng cho năm 2018.
Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ đồng.
Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017. Theo đó, đến cuối năm rồi, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 369.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 325.000 tỷ đồng, tăng 11,5%; cho vay khách hàng gần 223.000 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Tổng thu nhập của ngân hàng này trong năm qua đạt gần 8.650 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm trước, trong đó nguồn thu của khối cá nhân chiếm gần 2/3. Thu dịch vụ năm 2017 của ngân hàng cũng tăng trưởng tốt, đạt 2.625 tỷ đồng, trong đó thu dịch vụ truyền thống tăng gần 28% so với năm trước.

Với những chỉ số hoạt động khả quan nêu trên góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.488 tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với năm 2016 và gấp hơn 2,5 lần so với kế hoạch đại hội cổ đông giao.

Ngoài ra, năm 2017 Sacombank đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó có 15.000 tỷ đồng thuộc Đề án tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 4,28% (đầu năm là 6,68%) và dự kiến sẽ giảm về 3% trong năm 2018.


Vnexpress