Sabeco đề xuất tăng lương cho lãnh đạo

Hội đồng quản trị công ty đề nghị tăng quỹ tiền lương năm nay cho ban lãnh đạo lên 4,66 tỷ, cao hơn 660 triệu đồng so với năm ngoái.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố tài liệu trình đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 tới đây.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đề nghị tăng quỹ tiền lương năm nay cho ban lãnh đạo lên 4,66 tỷ đồng, cao hơn 660 triệu đồng so với năm ngoái. Do số lượng thành viên kiêm nhiệm tăng lên 6 người nên quỹ thù lao cũng tăng gần gấp đôi năm ngoái. Bù lại, tiền thưởng giảm từ mức 1 tỷ xuống còn 583 triệu đồng.

Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận chưa phân phối năm nay đạt 4.856 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ so với thời điểm đầu năm. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng lên mức 35%, tương ứng hơn 2.244 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

Tại đại hội lần này, công ty cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Hồng Xanh và Trưởng Ban kiểm soát Đồng Việt Trung do nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung 2 vị trí này.

Trước thềm đại hội cổ đông bất thường, công ty đã thay đổi người được uỷ quyền quản lý phần vốn nhà nước theo quyết định của Bộ Công Thương. Theo đó, từ ngày 1/7, ông Lê Hồng Xanh chuyển 22% cổ phần nắm giữ trước đó sang cho ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của người đứng đầu Sabeco được nâng lên 45,59%, tương ứng hơn 292,3 triệu cổ phiếu.


VnExpress