SAB tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 15%

(BĐT) - Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 15%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 17/10; thời gian thanh toán dự khiến là ngày 31/10.

Năm 2018, SAB sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ 35%. Trong đó, đợt 1 trả 15% trong tháng 10 và đợt 2 trả 20% trong tháng 12. Tổng mức thanh toán của cả 2 đợt là 2.244 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2018, SAB ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 16.979,8 tỷ đồng, tăng 8,5%; lãi ròng đạt 2.466,8 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại thời điểm cuối tháng 6, SAB có 8.140,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.127,7 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

T.H