S4A tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 tỷ lệ 15%

(BĐT) - HĐQT CTCP Thủy điện Sê San 4A (Mã CK: S4A) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức dự kiến là 22/01/2018, thời gian thanh toán bắt đầu từ đầu tháng 2/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với 42,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi 63,3 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này. Trước đó, Công ty đã chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thông báo ngày 12/02/2018 là ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Trong năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 286 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016 và hoàn thành 103% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 134 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2016 và vượt 90% kế hoạch cả năm.

Hoàng Hải