S4A tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 tỷ lệ 16%

(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Công ty CP Thủy điện Sê san 4A (mã: S4A) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 5/11.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 11%. Như vậy, tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức trong năm 2018 của Công ty là 27%.

9 tháng 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 231,5 tỷ đồng, tăng 8,3%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 93 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2017; hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H