Ra mắt Viện Thành viên Hội đồng Quản trị

(BĐT) -Ngày 5/4/2018, Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), tổ chức tư nhân độc lập đầu tiên hoạt động nhằm thúc đẩy các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty trong nước, đã được ra mắt, với sự hỗ trợ của IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới.
VIOD hoạt động nhằm thúc đẩy các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty trong nước. Ảnh: Ngô Ngãi
VIOD hoạt động nhằm thúc đẩy các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty trong nước. Ảnh: Ngô Ngãi

Là một doanh nghiệp xã hội, VIOD hoạt động với các mục tiêu thúc đẩy sự chuyên nghiệp của hội đồng quản trị (HĐQT), nâng cao đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng mạng lưới kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và giúp các công ty cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

VIOD được thành lập là kết quả của những nỗ lực liên tục của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam - do IFC, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng sáng lập, với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) - để thúc đẩy việc thực hiện các thông lệ quản trị công ty tốt của doanh nghiệp Việt Nam thông qua tăng cường năng lực của HĐQT.

Các thành viên HĐQT của VIOD bao gồm các lãnh đạo các công ty và các cá nhân ủng hộ quản trị công ty tốt tại Việt Nam, trong đó có lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, các công ty luật và kế toán quốc tế nổi tiếng và thành viên HĐQT độc lập của các công ty danh tiếng trên thị trường.

“VIOD hướng đến việc cung cấp cho các thành viên HĐQT kiến thức và các công cụ phù hợp để hoạt động hiệu quả hơn trong các HĐQT và cải thiện năng lực cạnh tranh của các công ty Việt Nam,” ông Vũ Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT của VIOD phát biểu.

VIOD sẽ tổ chức các hội thảo và sự kiện dành cho các thành viên HĐQT về các chủ đề quản trị liên quan thông qua các Chương trình Quản trị Tiên tiến (Governance Excellence Programs). Sự kiện đào tạo đầu tiên của VIOD là Chương trình Đào tạo Ủy ban Kiểm toán theo thông lệ quốc tế (Audit Committee Master Training Program) sẽ được tổ chức vào ngày 30-31/5/2018.

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, hoạt động của VIOD sẽ giúp nâng cao các chuẩn mực quản trị trên thị trường trong nước và giúp đào tạo các thành viên HĐQT có năng lực và kỹ năng để hoạt động hiệu quả trong HĐQT của các công ty. Điều này sẽ cho phép các công ty Việt Nam quản lý rủi ro tốt hơn, cải thiện lợi nhuận, và tăng cường cơ hội tiếp cận vốn.

Ngô Ngãi