Quy trình xử lý của Nhà máy nước sạch Sông Đà như thế nào

(BĐT) - Xử lý từ nguồn nước mặt, Nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp khoảng 320.000 m3 mỗi ngày đêm cho khoảng 250.000 hộ dân khu vực tây nam Hà Nội.